Tag : MI Insan Cendekia

1 tahun  lalu | Berita
Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendikia Taratak terletak di Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan